Login

Type of document: Article

Language: Polish

Author(s): Pogorzelski, Witold A. ; Slupecki, Jerzy

Title: Dowód Pełności Klasycznego Rachunku Zdań na Gruncie Aksjomatycznej Metodologii

Year: 1959

Source: Acta Universitatis Wratislaviensis

Pages: 11-18

Catalog