Login

Type of document: Article

Language: Polish

Author(s): Pogorzelski, Witold A.

Title: Nota o Modelach Dwuwartościowej Logiki Implikacyjno-Negacyjnej w Wielowartościowych Logikach Lukasiewicza

Year: 1966

Source: Acta Universitatis Wratislaviensis

Pages: 93-96

Catalog